Ming

Sales Manager

Email:001@goldenbaby.com.cn

Tel:13958041539

Fax:0086-571-85809299

Zip:310011

Country:China

Province:Zhejiang Province

City:Hangzhou City

Address:Hangzhou - Gongshu District

Jim

Sales Sales

Email:004@goldenbaby.com.cn

Tel:15858269465

Fax:0086-571-85809299

Zip:310011

Country:China

Province:Zhejiang Province

City:Hangzhou City

Address:Hangzhou - Gongshu District

Cherry

Sales Sales

Email:005@goldenbaby.com.cn

Tel:15068337580

Fax:0086-571-85809299

Zip:310011

Country:China

Province:Zhejiang Province

City:Hangzhou City

Address:Hangzhou - Gongshu District

Merry

Sales Sales

Email:003@goldenbaby.com.cn

Tel:15068199853

Fax:0086-571-85809299

Zip:310011

Country:China

Province:Zhejiang Province

City:Hangzhou City

Address:Hangzhou - Gongshu District

Daisy

Sales Sales

Email:008@goldenbaby.com.cn

Tel:15757111390

Fax:0086-571-85809299

Zip:310011

Country:China

Province:Zhejiang Province

City:Hangzhou City

Address:Hangzhou - Gongshu District

Company Contact Information

Company Name: Goldenbaby co. Ltd

Address:Room 1704, building 8, Yintai city, no.380, fengtan road, gongshu district, hangzhou city, zhejiang province.

Website:www.goldenbaby.com.cn